In Hóa đơn - Phiếu thu chi - Phiếu xuất nhập kho

Hóa đơn là sản phẩm được sử dụng rộng dãi trong công việc bán hàng. Hóa đơn ở đây thường bao gồm hóa đơn bán lẻ và hóa đơn giá trị gia tăng.

Tại IN BẮC VIỆT chúng tôi nhận in cho quý khách các loại hóa đơn và các giấy tờ khác bao gồm như: Hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho, nhập kho, phiếu thanh toán, biểu mẫu… Chúng tôi cung câp dịch vụ in Hóa đơn giá trị gia tăng với giá hấp dẫn, thời gian hoàn thành nhanh nhất cho quý khách hàng.

 

Hóa đơn bán hàng, giấy bãi bằng:

Share :